Soft Air Guns

Soft Air Gun är en populär hobby som uppskattas av många. Själva aktiviteten kallas oftast för AirSoft och går ut på att eliminera sina motståndare med en Soft Air Gun. Som ammunition använder man plastkulor eller så kallade miljökulor i olika kaliber. Spelet handlar mycket om ärlighet då man själv avgör om man blivit träffad av sina motståndare, precis som i ett paintball spel.

De Soft Air Gun man använder är ofta en kopia av riktiga vapen. Pistolen var först ut på marknaden och är troligtvis den som fortfarande säljs mest. Då man började arrangera mer seriösa tävlingar utökades utbudet och idag finns Soft Air Guns i alltifrån pistoler till gevär. Säkerheten är grundläggande inom AirSoft spelen och skyddsutrustning ska användas, framförallt för att skydda ansikte och ögon.

För att inte skada någon under spelet kan man behöva befinna sig på ett visst avstånd från sin motspelare innan man trycker på avtryckaren. Grundregeln brukar vara att kulan ska ha anlagsenergi 1 J eller mindre vid träff. Skogen är en vanlig plats för spelet och området begränsas endast av antalet deltagare. Saknar du en grupp att spela med kan du träna prickskytte på olika måltavlor.

SKYDDSUTRUSTNING

Skyddsglasögon Det grundläggande skyddet för att spela Air Soft och är obligatoriskt vid tävlingar. Kulorna kan ge svåra ögonskador vid träff så tänk på att skydda dig. De flesta professionella Air Soft spelare har avancerade skyddsglasögon men är du nybörjare räcker det ofta med ett par skyddsglasögon för hantverkare.

Tandskydd Skydda dina tänder med ett tandskydd, ofta skyddar man bara övre tandraden.

Mask Skydda både tänder och ögon med en mask. Det går att använda paintball masker eller enklare varianter med ett metallnät framför ögonen.

Skydd för knä och armbågar  Kryp fram med din Soft Air Gun utan att knä och armbågar ta stryk.

Hjälm Skydda huvudet mot stötar och skott. Hjälm är oftast inget krav från föreningen men kan vara skönt som ett extra skydd.

OLIKA TYPER AV SOFT AIR GUNS

Gas Soft Air Guns som drivs av gas brukar vanligtvis vara lite mer påkostade, både vid inköp och användande. Gas drivna Soft Air Guns kommer i alltifrån pistol till automatkarbiner, även om det oftast används i pistoler. Nackdelen med en gasdriven Soft Air Gun är att den tappar kraft vid kallare temperaturer, kylan gör att gasen expanderar mindre.
Eldrivna De eldrivna Soft Air Guns är lite billigare att använda då man laddar upp batterierna. Fjädern i vapnet spänns med hjälp av en motor. De flesta modellerna är gjorda i plast och/eller metall. Den här modellen är väldigt populär vid Air Soft spel och den enda nackdelen är egentligen att den är lite känsligare mot väta.

LAGSTIFTNING FÖR ATT INNEHA EN SOFT AIR GUN

Juridiskt sett jämställer man en Soft Air Gun med ett luftvapen och åldersgränsen för inköp är 18 år. Är du under 18 år får du använda en Soft Air Gun om en myndig övervakare befinner sig max 2 meter från platsen. Detta användande brukar begränsas till olika skyttebanor då det är svårt att följa dessa regler vid en tävling. Är du över 18 år är det tillåtet med målskjutning utan att tillstånd krävs.

Mer